Super Gear oil 30W

varel_208Свойства: За използване в силовите трансмисии на Caterpillar (челни товарачи, трактори, агротехника и самоходни машини), както и за задвижване за шасита настрани и напред, силови трансмисии за пренос на енергия, спирачни механизми работещи на принципа на „хидравлична мокра спирачка“. Подходящ за високо натоварени машини и агрегати Caterpillar, в които се появяват високи сили на усукване, триене, натиск и работещи с повишени стойности на налягането.

Specifications: API CF • API GL-4
Recommended for*: Allison C-4, TES-439, Caterpillar TO-4,
Komatsu, ZF 03C, 07F
*meets the requirements of the OEM manufacturer

Типични характеристики Метод Единица Hilber Super Gear oil 30W
SAE клас DIN 51 511 30W
Плътност при 15°C DIN 51 757 g/cm3 0.885
Вискозитет при 40°C DIN 51 562-1 mm2/s 105.0
Вискозитет при 100°C DIN 51 562-1 mm2/s 11.5
Индекс на вискозитета (VI) DIN ISO 2909 96
COC точка на запалване DIN ISO 2592 °C 245
Течливост DIN ISO 3016 °C -32

>> Лист за безопасност
>> Продуктов лист