Super Gear oil 10W

varel_208Свойства: За използване в силовите трансмисии на Caterpillar (челни товарачи, трактори, агротехника и самоходни машини), както и за задвижване за шасита настрани и напред, силови трансмисии за пренос на енергия, спирачни механизми работещи на принципа на „хидравлична мокра спирачка“. Подходящ за високо натоварени машини и агрегати Caterpillar, в които се появяват високи сили на усукване, триене, натиск и работещи с повишени стойности на налягането.

Specifications: API CF-2
Recommended for*: Caterpillar TO-4, Allison C-4, Komatsu KES 07.868.1; Eaton-Fuller, Dana, Euclid, Vickers M-2950-S, Tremac/TTC
* meets the requirements of the OEM manufacturer

Типични характеристики Метод Единица Hilber Super Gear oil 10W
SAE клас DIN 51 511 10W
Плътност при 15°C DIN 51 757 g/cm3 0.870
Вискозитет при 40°C DIN 51 562-1 mm2/s 38.7
Вискозитет при 100°C DIN 51 562-1 mm2/s 6.4
Индекс на вискозитета (VI) DIN ISO 2909 116
COC точка на запалване DIN ISO 2592 °C 233
Течливост DIN ISO 3016 °C -32

>> Лист за безопасност
>> Продуктов лист