Gear oil 85W-90 LS

Gear oil 85W-90 LSСвойства: HILBER Gear Oil 85W-90 LS GL-5 е специално трансмисионно масло, което се използва в хипоидни предавки на тежкотоварни предавателни системи със самозаключващи се диференциали. Маслото съдържа специални добавки за намаляване на приплъзването (ограничено приплъзване) и шума при шофиране по завои.
Приложение: HILBER Gear Oil 85W-90 LS GL-5 отговаря на всички изисквания за приложение в хипоидни предавки с многодисков съединител за заключване на диференциала. Продуктът е подходящ за използване в механични скоростни кутии и диференциали за раздатъчна кутия.

Specifications: API GL-5 / LS
• MIL-L-2105 C/D, ZF TE-ML 05
*meets the requirements of the OEM manufacturer

Типични характеристики Метод Единица Gear oil SAE 85W90 LS
SAE клас 85W-90
Плътност при 15°C DIN 51 757 g/cm3 0.905
Вискозитет при 40°C DIN ISO 3104 mm2/s 210
Вискозитет при 100°C DIN ISO 3104 mm2/s 18
Индекс на вискозитета (VI) DIN ISO 2909 105
COC точка на запалване DIN ISO 2592 °C 210
Течливост DIN ISO 3016 °C -30

>> Лист за безопасност
>> Продуктов лист