Gear oil 85W-140 GL-5

varel_208Свойства: Hilber Gear oil 85W-140 GL-5 e създадено от подбрани базови масла и добавки, които предотвратяват повреда на зъбците. Добавките в този продукт обуславят образуването на защитен маслен филм за отлична защита на зъбните колела дори при екстремни механични натоварвания и значително намаляват износването. Маслото запазва качествата си при високо термично натоварване. Дълбоко рафинираните базови масла и добавките за течливост обуславят добър нискотемпературен вискозитет. Маслото съдържа високоефективни активни агенти, които потискат разпенването и предпазват смазаните машинни части от корозия. Маслото не уврежда стандартните уплътняващи материали.

Приложение: Hilber Gear oil 85W-140 GL-5 намира основно приложение при тежконатоварени диференциали с хипоидни предавки.

Specifications: API GL-5 • MIL-L-2105 C/D

Типични характеристики Метод Единица Hilber Gear oil 85W140 GL-5
SAE клас DIN 51 512 85W140
Плътност при 15°C DIN 51 757 g/cm3 0.910
Вискозитет при 40°C DIN ISO 3104 mm2/s 415
Вискозитет при 100°C DIN ISO 3104 mm2/s 27
Индекс на вискозитета (VI) DIN ISO 2909 98
COC точка на запалване DIN ISO 2592 °C 225
Течливост DIN ISO 3016 °C -18

>> Лист за безопасност
>> Продуктов лист