ATF Dexron III

atf dexronСвойства: Висококачествено масло с много висок вискозитетен индекс. Характеризира се с висок капацитет на натоварване, значително намалява износването и гарантира добра течливост при ниски температури. Напълно отсъства пенообразуване. Осигурява висока термична стабилност, притежава отлични вискозитетно-температурни характеристики и изключителна оксидационна стабилност. Продуктът е неутрален по отношение на уплътнителните материали.
Приложение: Използва се при автоматични скоростни кутии, хидростатични трансмисии, сервоуправления и хидравлични системи. Следвайте инструкциите на производителя.

Automatic Transmission Fluid General Motors Dexron III-H
Recommended for*: General Motors Dexron III-H; MB 236.1/236.5/236.6/236.7
MAN 339 Typ Z1/V1, Ford Mercon, Allison C-4
CAT TO-2, Voith H55.6335.3x(G607), Volvo 97341
ZF TE-ML 03D/04D/09/11/14A/17C
* meets the requirements of the OEM manufacturer

Типични характеристики Метод Единица Hilber ATF Dexron III
Плътност при 15°C DIN 51 757 g/cm3 0.860
Вискозитет при 40°C DIN ISO 3104 mm2/s 36
Вискозитет при 100°C DIN ISO 3104 mm2/s 7.5
Индекс на вискозитета (VI) DIN ISO 2909 176
COC точка на запалване DIN ISO 2592 °C 176
Течливост DIN ISO 3016 °C -48
Цвят red

>> Лист за безопасност
>> Продуктов лист