ATF Dexron II D

atf dexronСвойства: Висококачествено масло с много висок вискозитетен индекс. Характеризира се с отлични противопенни, антикорозионни и противоизносни качества. Гарантира добра течливост при ниски температури. Осигурява висока термична стабилност, притежава отлични вискозитетно-температурни характеристики и изключителна оксидационна стабилност. Продуктът е неутрален по отношение на уплътнителните материали.
Приложение: Използва се при автоматични скоростни кутии, ръчни скоростни кутии (ако е предписано ATF масло), хидростатични трансмисии, сервоуправления и хидравлични системи. Следвайте инструкциите на производителя.

Automatic Transmission Fluid General Motors Dexron II D
Recommended for*: General Motors Dexron II D; MB 236.1 MAN 339 Typ Z-1/V-1, Allison C-4, CAT TO-2, Renk Doromat
Voith Liste 55.6335.32; ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A/17C
* meets the requirements of the OEM manufacturer

Типични характеристики Метод Единица Hilber ATF Dexron II D
Плътност при 15°C DIN 51 757 g/cm3 0.870
Вискозитет при 40°C DIN ISO 3104 mm2/s 40
Вискозитет при 100°C DIN ISO 3104 mm2/s 8.0
Индекс на вискозитета (VI) DIN ISO 2909 171
COC точка на запалване DIN ISO 2592 °C 185
Течливост DIN ISO 3016 °C -45
Цвят red

>> Лист за безопасност
>> Продуктов лист