Special 4T 10W-50

Racing 4T 10W-50Свойства: Hilber Special 4T 10W-50 e високотехнологично полусинтетично масло, най-висок клас за 4-тактови двигатели на мотоциклети. Маслото притежава ниска степен на изпаряемост и запазва високите си смазочни качества дори при екстремни термични натоварвания. Облекчава студения старт, намалява разхода на гориво, предотвратява загубата на масло и почиства двигателя.
Приложение: Специално проектирано за натоварени високооборотни модерни 4-тактови мотоциклетни двигатели. Приложим за мотоциклетни двигатели със съединители в маслена вана.

Specifications: API SL; JASO MA2

Типични характеристики Метод Единица Special 4T 10W-50
SAE клас DIN 51 511 10W-50
Плътност при 15°C DIN 51 757 g/cm3 0.870
Вискозитет при -30°C DIN 51 377 mPas 6700
Вискозитет при 40°C DIN 51 562 mm2/s 130
Вискозитет при 100°C DIN 51 562 mm2/s 18
Индекс на вискозитета (VI) DIN ISO 2909 155
COC точка на запалване DIN ISO 2592 °C 220
Течливост DIN ISO 3016 °C -39
Номер обща база mgKOH/g 5
Сулфатна пепел DIN 51 575 g/100g 1.23

>> Лист за безопасност
>> Продуктов лист