2T Mineral

2t mineralСвойства: Висок клас минерално масло за двутактови двигатели, което осигурява добра защита срещу ръжда, корозия, износване и постоянен смазочен филм, който предпазва буталата от задиране и надраскване. Намалените количества вредни емисии спомагат за опазване на околната среда.

Приложение: Маслото е подходящо за разделно или смесено смазване. Препоръчва се в съотношение до 1:50, при строго спазване инструкциите на производителя.

Specifications: API TC; ISO-L-EGB, JASO FB

Типични характеристики Метод Единица Hilber 2T Mineral
Плътност при 15°C DIN 51 757 g/cm3 0.878
Вискозитет при 40°C DIN 51 562 mm2/s 63
Вискозитет при 100°C DIN 51 562 mm2/s 8.5
Индекс на вискозитета (VI) DIN ISO 2909 108
COC точка на запалване DIN ISO 2592 °C >65
Течливост DIN ISO 3016 °C -24
Общ брой на базата DIN ISO 3771 mgKOH/g 1.25
Сулфатна пепел DIN 51 575 g/100g <0.05

>> Продуктов лист