HILBER HVLP 68

varel_208Свойства: HILBER хидравлични масла HVLP са всесезонни хидравлични масла с много добро вискозитетно-температурно поведение и добра течливост при ниски температури. Специално подбраната система добавки гарантира отлична оксидационна стабилност, защита от корозия и минимизира износването. Неутрални по отношение на маркучи и съединения.
Приложение: Предназначени за хидравлични системи, работещи на открито, с променлива работна температура.

Specifications: DIN 51524/3 • ISO 11158

Типични характеристики Метод Единица Hydraulic Oil HVLP 68
Плътност при 15°C DIN EN ISO 12185 g/cm3 0.878
Вискозитет при 40°C DIN 51 562-1 mm2/s 68
Вискозитет при 100°C DIN 51 562-1 mm2/s 12.2
Индекс на вискозитета (VI) DIN ISO 2909 179
COC точка на запалване DIN ISO 2592 °C 224
Течливост DIN ISO 3016 °C -30

>> Лист за безопасност
>> Продуктов лист