HILBER HVLP 32

varel_208Свойства: HILBER хидравлични масла HVLP са всесезонни хидравлични масла с много добро вискозитетно-температурно поведение и добра течливост при ниски температури. Специално подбраната система добавки гарантира отлична оксидационна стабилност, защита от корозия и минимизира износването. Неутрални по отношение на маркучи и съединения.
Приложение: Предназначени за хидравлични системи, работещи на открито, с променлива работна температура.

Specifications: DIN 51524/3 • ISO 11158

Типични характеристики Метод Единица Hydraulic Oil HVLP 32
Плътност при 15°C DIN 51 757 g/cm3 0.870
Вискозитет при 40°C DIN 51 562-1 mm2/s 32
Вискозитет при 100°C DIN 51 562-1 mm2/s 6.8
Индекс на вискозитета (VI) DIN ISO 2909 179
COC точка на запалване DIN ISO 2592 °C 200
Течливост DIN ISO 3016 °C -33

>> Лист за безопасност
>> Продуктов лист