HILBER HLP 32

varel_208Свойства: HILBER хидравлични масла HLP показват отлични резултати и имат широк спектър от приложения в цялата индустрия. Те се характеризират с висока температуроустойчивост, висока устойчивост на окисление и осигуряват надеждна защита от ръжда. Добре подбрани добавки осигуряват отлична защита срещу износване дори и при екстремни натоварвания.
Приложение: Подходящи за използване във всички хидравлични системи, работещи в тежки условия. Може да се използват в хидравлични системи с високи термични натоварвания и всички помпи за високо налягане, чувствителни системи за управление, маломощни предавки и циркулационни системи.

Specifications: DIN 51524/2 HLP • AFNOR NF E 48-603 HM

Типични характеристики Метод Единица Hydraulic Oil HLP 32
Плътност при 15°C DIN EN ISO 12185 g/cm3 0.874
Вискозитет при 40°C DIN 51 562-1 mm2/s 32.4
Вискозитет при 100°C DIN 51 562-1 mm2/s 5.4
Индекс на вискозитета (VI) DIN ISO 2909 98
COC точка на запалване DIN ISO 2592 °C 224
Течливост DIN ISO 3016 °C -28

>> Лист за безопасност
>> Продуктов лист