Brake Fluid DOT4

Brake Fluid DOT4Свойства:Спирачна течност с антикорозионни и противопенни свойства. Устойчива във високотемпературна среда и неагресивна към уплътнителни материали. Гарантира отлична защита от корозия на всички метални части в спирачната система.

Приложение:Hilber Brake Fluid DOT4 се препоръчва за спирачни и амбреажни системи при моторни превозни средства, които изискват синтетична течност за спирачки DOT4. Може да бъде смесена с всички синтетични флуиди за спирачки в същия сегмент.
Спазвайте инструкциите на производителя.

Типични характеристики Метод Единица Hilber Brake Fluid DOT4
Плътност при 15°C DIN 51 757 g/cm3 1.060
Вискозитет при -40°C DIN ISO 3104 mm2/s <1350
Суха точка на кипене (мин.) DIN ISO 4925 °C >255
Мокра точка на кипене (мин.) DIN ISO 4925 °C >165

Горепосочените стойности може да варират в рамките на търговско допустими стойности.
>> Лист за безопасност
>> Продуктов лист