Long Life C12 червен

c12Свойства: HILBER aнтифриз С12 е създаден на основата на етилен гликол и не съдържа потенциално вредни вещества (нитрити, амини, фосфати и др.). Благодарение на оптимизираната комбинация от добавки на базата на несъдържащи силикати карбоксилни киселини продукта осигурява ефективна и дълготрайна защита срещу корозия. Други добавки възпрепятстват образуването на пяна и се предотвратява отлагането на утайки. Антифризът не изисква допълнително обслужване и осигурява целогодишна защита срещу замръзване и корозия за целия срок на работа на на двигателя.
Приложение: HILBER антифриз С12 след смесване с необходимото количество вода се използва като охлаждаща течност и течен топлоносител в двигатели с вътрешно горене, независимо от това дали те са направени от чугун, алуминий или комбинация от двете, както и в системи за охлаждане на алуминиеви и медни сплави. Препоръчва за двигатели от леки метали, които изискват специална защита на алуминия при високи температури.
Препоръчва се разреждане в съотношение 1:1 антифриз, дейонизирана вода.

Recommended for: MB 325.3; MAN 324 SNF; VW TL 774 D; Ford WSS-M97B44-D; Opel GM 6277M

>> Лист за безопасност
>> Продуктов лист