Long Life C12+ виолетов

llc12Свойства: HILBER антифриз С12 + e произведен на основата на етилен гликол. Благодарение на оптимизираната комбинация от добавки на базата на несъдържащи силикати карбоксилни киселини предлага ефективна защита срещу корозия.
Приложение: HILBER антифриз С12 + след смесване с необходимото количество вода се използва като охлаждаща течност и течен топлоносител в двигатели с вътрешно горене, независимо от това дали те са направени от чугун, алуминий или комбинация от двете, както и в системи за охлаждане на алуминиеви и медни сплави. Този антифриз особено се препоръчва за двигатели от леки метали, които изискват специална защита на алуминия при високи температури.
Препоръчва се разреждане в съотношение 1:1 антифриз, дейонизирана вода.

Recommended for*: VW TL 774 F
* meets the requirements of the OEM manufacturer

>> Лист за безопасност
>> Продуктов лист