Лятна течност за чистачки

HilberСвойства:Течност за чистачки с аромат на цитрус, предназначенa за почистване на автомобилни стъкла. Бързо и ефективно отстранява остатъци от насекоми, прах и други отложения без да уврежда гумените уплътнения и боята.

Приложение:
За икономична и ефективна употреба се препоръчва разреждане в съотношение 1:10.

Типични характеристики Метод Единица Лятна течност
Плътност при 20°C DIN 51 757 kg/cm3 920
Точка на кипене DIN 51 757 °C >99
Налягане на парите при 20°C °C >99
Органични разтворители % 1.0
Съдържание на сухо вещество % 0

Съдържание на съставките съобразно изискванията ( препоръките) на Eвропейския съюз: От 2,5 – 10% алкохол, Под 5 % PAV.
>> Лист за безопасност
>> Продуктов лист