Зимна течност за чистачки

HilberСвойства:Продуктът предотвратява замръзването на стъклопочистващата система през зимния период и посредством ефективното му почистващо действие спомага за добрата видимост. Безпроблемно отстранява остатъци от мазнина и сол, като предпазва лаковото покритие и гумените уплътнения. Течността е съвместима с поликарбонати и е подходяща за разпръсквателните дюзи. Продуктът съдържа съставки, които разтварят остатъци от насекоми и може да се използва като концентрат всесезонно. Течността не съдържа метанол.

Приложение:

Типични характеристики Метод Единица Зимна течност
Плътност при 15°C ASTM D4052 kg/cm3 860
Точка на замръзване ASTM D1177 °C >60

Горепосочените стойности може да варират в рамките на търговско допустими стойности.
Съдържание на съставките съобразно изискванията ( препоръките) на Eвропейския съюз: Над 30% алкохол, Под 5 % PAV.
>> Лист за безопасност
>> Продуктов лист