Agro Eco 15W-40

varel_208Свойства: Hilber Agro Eco 15W-40 e високоефективно масло за тежконатоварени дизелови двигатели. Произведено от висококачествени неконвенционални базови масла и специален пакет добавки, които се грижат за отличните свойства на маслото и защита на двигателя от износване и корозия.
Приложение: Hilber Agro Eco 15W-40 се препоръчва за селскостопанска и строителна техника. Подходящо е и за дизелови двигатели, отговарящи на Евро IV и Евро V изискванията за вредни емисии и за работа при тежки условия. Подходящо за двигатели с и без филтри за твърди частици, за двигатели с EGR ( система за рециркулация на отработените газове ), както и за двигатели снабдени със системи за SCR ( нова катализаторна технология, насочена изцяло към намаляването на вредните азотни оксиди, които се изхвърлят в атмосферата при работа на двигателя.)

Specifications: ACEA E9/E7; API CJ-4/SM
Recommended for*: MB 228.31; M 3275 /3575; VOLVO VDS-4; 
Cummins: CES 20081 Mack : EO-O Premium Plus 07; 
Caterpillar: ECF-3/ ECF-2/ECF-1-a; 
Detroit Diesel: DDC93K218; Renault RLD-3; MTU Type 2.1
* meets the requirements of the OEM manufacturer

Типични характеристики Метод Единица Hilber Agro Eco 15W-40
SAE клас DIN 51 511 15W-40
Плътност при 15°C DIN 51 757 g/cm3 0.874
Вискозитет при 40°C DIN 51 562 mm2/s 120
Вискозитет при 100°C DIN 51 562 mm2/s 15.5
COC точка на запалване DIN ISO 2592 °C 218
Течливост DIN ISO 3016 °C -36
Общ брой на базата DIN ISO 3771 mgKOH/g 9.5

>> Лист за безопасност
>> Продуктов лист